Tervetuloa Kivitalolaskimeen!


Rakennuksen hankesuunnitteluvaiheessa määritellään talohankkeen "suuret linjat", laajuus sekä haluttava laatutaso. Hankevaiheessa rakennuksesta ei yleensä ole vielä yksityiskohtaisia suunnitelmia olemassa.
Kivitalolaskimella voit laskea hankesuunnitteluvaiheen kustannusarvion pientalosta. Laskimella voit arvioida rakennuksen koon, kerrosluvun, rakennuksen muodon, perustus- ja rakenneratkaisujen, piha- ja aluerakentamisen sekä materiaalivalintojen vaikutusta kustannuksiin.
Alustava ja karkea kustannusarvio täsmentyy ja tarkentuu sen jälkeen kun suunnitelmat ovat olemassa, sekä myöhemmin rakennustyön kuluessa.
Laskimessa sinulta kysytään rakennuksen perustietoja ja hinta-arvio päivittyy antamiesi tietojen myötä. Voit siirtyä eteen- ja taaksepäin muuttamaan tehtyjä valintoja. Näet muutosten vaikutuksen kustannuksiin reaaliaikaisesti.
Kivitalolaskimen tulokset perustuvat erilaisiin suunnitelmavaihtoehtoihin, materiaalien ja työn hintoihin sekä Ratu-työmenekkitietoihin.
(täyttäminen vapaaehtoista)
Hankkeen nimi  
Rakennuttajan nimi  
Rakennuttajan sähköpostiosoite  
Rakennuttajan puhelinnumero  
   
Sijaintipaikkakunta  


Tässä laskimessa rakentamiskustannukset koostuvat hankinnoista (esim. alihankinnat ja urakat) sekä rakenteiden materiaali- ja työkustannuksista. Rakennuksen sijaintipaikkakunta vaikuttaa rakennustyön hintaan.

Rakennuksen perusmuoto

 

Rakennuksen kerrosluku (maanpäälliset kerrokset)


Kellari

 
Kellarikerros sisältyy myös bruttoalaan, jos valitaan kellarillinen ratkaisu.
 

Rakennuksen bruttoala


m2 (max. 600 m2)

Bruttoala kuvaa koko rakennuksen laajuutta. Bruttoalaan lasketaan kaikkien kerrosten pinta-alat. Rajoina ovat kerrostasoa ympäröivien ulkoseinien ulkopinnat. brm2 = bruttoala neliömetreinä.
Huoneala on huoneen ala, jonka rajoina ovat huonetta ympäröivät seinien sisäpinnat. Hum2 = ala huonealana m2

Rakennuksen muoto vaikuttaa materiaalimenekkiin ja ennen kaikkea työmäärään.
Rakennuksen kerrosluvulla määritetään maanpäällisten kerrosten lukumäärä.

Maaperä

   
 

Alapohja

 Maanrakennustöiden hinta voi vaihdella erittäin paljon riippuen kantavan maan syvyydestä, rakennettavien teiden ja putkilinjojen pituudesta, paalutussyvyydestä tai louhinnan määrästä. Tarvittaessa kaivantoa joudutaan tukemaan tai kuivattamaan. Riippuen putkiliitosten korkeudesta voidaan joutua asentamaan pumppaamot sade- ja salaojavesille sekä jätevesille.

Laskin ei anna yhdistää paalutusta kellariin ja maanvaraiseen laattaan. Tällöin joudutaan usein turvautumaan erikoisratkaisuihin, joiden kustannukset on arvioitava tapauskohtaisesti.

Piha- ja aluerakenteiden laajuus ja laatutaso

Runkomateriaalin valinta

 

Yläpohjarakenne

Vesikatteen materiaali
Muut sisäpuoliset rakennusosat ja työt

Sisäpuolisten töiden kustannukset arvioidaan hankevaiheenlaskimessa rakennuksen kokonaisalan perusteella. Rakennuttajan rakennusvaiheessa tekemien tuote-, tarvike- ja materiaalivalintojen kustannusvaikutus eri sisustusratkaisuissa on suuri.

Arviossa huomioidaan:
• sisäpuoliset tasoitukset
• maalaukset
• sisäovet
• lattianpäällysteet, vedeneristykset ja laatoitukset
• alakatot
• takka ja hormi
• puutyöt, esim. listoitukset, portaat, kaiteet
• kiintokalusteet, laitteet ja varusteet (keittiö, sauna)
• ilmanvaihto
• vesi- ja viemäröinti
• lämmitysjärjestelmä
• sähköistys ja valaistus

Talotekniikka

Rakennuksessa käytetään maalämpöä


Laskelma